Hem

I samarbete med

Välkommen till Contigit Consulting

Konsulttjänster inom IT-området.

Certified SAFe® 4 Agilist

Scrum Master Certification

Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad projektledare

ITIL Certifiering

Agerar främst inom

Projektledning

Om du driver projekt på rätt sätt så får du kontroll på kostnader, måluppfyllnad, leveranser och tidplaner.


Men vad är viktigast i ett projekt? Är det att hålla budget? Tidplan? Eller handlar det om att inte missa de möjligheter som dyker upp under vägen? Det kan förstås vara olika infallsvinklar till vad som är viktigast i just ditt projekt.

Om du har en duktig projektledare så ser han/hon till att driva arbetet enligt dina direktiv. Du får stenkoll på allt du behöver känna till och att beslut fattas inom projektet när befogenheter finns.

.

Förändringsledning

Ibland behöver förändringar genomföras. Det kan vara en kommande omorganisation, nya arbetssätt, en förändrad verksamhetsinriktning eller något helt annat i din verksamhet.


Det gäller att skapa förståelse, delaktighet och en positiv anda för att få ett bestående resultat. Samt en vilja att utvecklas vidare.


Genom att tillsätta en förändringsledare kan du avlasta chefsledet och samtidigt få ett fokuserat ledarskap på uppgiften.


Verksamhetsutveckling

Omvärldsbevakningar, processkartläggningar, kundresor, flaskhalsanalyser, kostnadsanalyser, värdeanalyser mm mm. Listan av ”att göra saker” kan bli hur lång som helst när vi jobbar med verksamhetsutveckling.


Arbetet behöver drivas strukturerat och balanserat så man avgränsar rätt samt inte drunknar i modeller och metoder.


Glöm heller inte bort att alltid ha kunden i fokus för att lyckas!

Med en professionell verksamhetsutvecklare ser du till att kontinuerligt förbättra din verksamhet utifrån omvärldens förändrade behov.


+46 70 303 48 60

Contigit Consulting AB